Maslinica je jedino selo otoka Šolte koje je smješteno u uvali na zapadnoj obali otoka. Nalazi se na 43 ° 39 ‘sjeverne širine i 16 ° 20’ istočne dužine. Ima zaista prekrasan krajolik prirode, kao što je slikovita uvala i borova šuma na južnoj strani, a u neposrednoj blizini duboka, dobro zaštićena uvala Šešul i arhipelag sedam otoka (Balkun, Rudula, Grmej, Stipanska, Saskinja, Plebrnjak i Kamičić). Na najvećem među njima, a to je Stipanska, sagrađena je u V-VI stoljeću ranokršćanska crkva i benediktinski samostan od kojih se još uvijek mogu vidjeti ostaci. Prirodno značenje krajolika Maslinica upotpunjava povijesno-arhitektonsku i ekološku vrijednost baroknog dvorca i slikovitih vernakularnih kuća. Maslinica je osnovana 1703. godine kada je aristokratska obitelj Marchi zatražila od venecijanskog guvernera odobrenje za novo naselje i sagradila dvorac s obrambenim kulama za česte gusarske napade. Dvorac je pretvoren u luksuzni smještaj i restoran pod nazivom “Conte Alberti”.